Biopaliwa gazowe alternatywą dla paliw kopalnych

Polska jako jeden z największych eksporterów węgla kamiennego stanowiącego główne źródło paliw kopalnych (ok. 60% na świecie), w 2015r. przedsięwzięła również program mający na celu zwiększenie poziom efektywności energetycznej. W myśl powyższej koncepcji do 2020r. około 20% obecnie stosowanych paliw kopanych ma być bezpośrednio zastąpionych biopaliwami gazowymi.

Nowy wymiar samowystarczalnych instalacji gazowych

przyłącza gazowe ŚląskWdrażanie wzorców zrównoważonej konsumpcji oraz strategie działania takie jak koncepcja zrównoważonego rozwoju czy gospodarka niskoemisyjna, które koordynowane są również przez światową politykę energetyczną, która stopniowo dąży do zmniejszenia niezbędnej do eksploatacji budynków zasobów energii pierwotnej, pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Cele strategiczne zakładają, że do końca 2021r. przeciętne zaopatrzenie budynku jednorodzinnego o średniej powierzchni użytkowej 140m² w ciągu roku nie powinno przekraczać 70kWh na 1m². W związku z tym konieczna jest modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem instalacji bazującej ówcześnie w oparciu o gaz ziemny. Projekty takie jak przyłącza gazowe Śląsk zakładają, że w drodze do osiągnięcia wyżej wymienionych założeń, konieczne jest przedłożenie zasilania kotłów kondensacyjnych w instalacjach grzewczych gazowych na zasilanie ekologicznym biogazem pochodzenia rolniczego, zwierzęcego czy roślinnego. Taki rodzaj instalacji gazowej, oparty na w pełni ekologicznym rodzaju paliwa sprawia, że koncepcja budownictwa w pełni samowystarczalnego staje się coraz bliższa realizacji postawionych celów.

Aktualnie największe zastosowanie biogazu możemy zaobserwować m. in. we Francji czy Chinach. Pełni on nie tylko niezastąpioną funkcję w zasilaniu generatorów prądu elektrycznego, ale również stopniowo tworzy alternatywę dla popularnych paliw LPG, przekształcając je w instalacje o podłożu określanym jako CNG.