Do czego służą separatory ścieków?

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych, komunalnych urządzeń kanalizacyjnych czy ścieków przemysłowych odprowadzanych do odbiorników wodnych, to separatory. Skutecznie zatrzymują one zawiesiny mineralne, tłuszcze i substancje ropopochodne. Stosowanie separatora ścieków wspomaga pracę wielu miejsc użyteczności publicznej.

Gdzie używane są separatory ścieków?

separator ściekówW miejscach gdzie znajduje się dużo zatrzymujących się i ruszających samochodów, jak parkingi, stacje benzynowe czy myjnie samochodowe separator ścieków jest urządzeniem koniecznym. Przydaje się także w pobliżu miejsc przygotowywania produktów spożywczych, jak restauracje, zakłady przetwórstwa spożywczego czy stołówki. Służy on do skutecznego zatrzymywania zawiesin mineralnych, jak piasek oraz tłuszczy, olei i substancji ropopochodnych. Ma to na celu uniknięcie wpływania benzyny, smarów czy substancji szkodliwych bezpośrednio do kanalizacji, co mogłoby doprowadzić do przedostania się ich do wód gruntowych. Przy dobrym zamontowaniu urządzenia całość przepływu jest kierowana przez separator, dzięki czemu działa on niezwykle skutecznie. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone, aby pozbyć się z niego zebranych i osadzonych zanieczyszczeń. Według przepisów obowiązkowe czyszczenie i przegląd działalności separatora ścieków powinno odbywać się co najmniej raz w roku, co zapewni jego sprawne działanie oraz dbanie o środowisko.

Montowanie separatorów ścieków w miejscach, gdzie często zatrzymują się i ruszają samochody oraz przy miejscach produkcji żywności jest konieczne, aby dbać o czystość systemów kanalizacyjnych. Montaż oraz przeglądy powinny być wykonywane przez osoby, do tego wyszkolone, aby urządzenie działało w pełni sprawnie przez długi czas.