fotowoltaika

Fotowoltaika źródłem zielonej energii

Od bardzo dawna eksploatowane złoża ropy i węgla w niedalekiej przyszłości zostaną wyczerpane. Wiadomo o tym od dawna, od dawna też poszukiwane są źródła alternatywnej energii. Przez pewien czas wydawało się, że alternatywą mogą być elektrownie jądrowe.

Fotowoltaika i energia słoneczna

fotowoltaikaOkazało się jednak, że mogą być one niebezpieczne. Pojawił się więc pomysł, aby wykorzystać energię słoneczną. W ten sposób narodziła się fotowoltaika. Aby jednak energia słońca mogła zostać wykorzystana niezbędna jest budowa ogniw fotowoltaicznych. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają niewielką ilość prądu, jeśli jednak zostaną połączone w panele słoneczne mogą wytworzyć prąd w znacznie większej ilości i o większej mocy. Mają one wiele zalet, do największych wypada zaliczyć fakt, iż przez wiele lat nie ma potrzeby ich konserwować. Baterie słoneczne są w naszym kraju coraz bardziej popularne. Coraz więcej jednak właścicieli nie tylko domów jednorodzinnych interesuje się możliwością zbudowania małej elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia fotowoltaiczna także składa się z szeregu ogniw fotowoltaicznych. Osoby, które zdecydują się na zbudowanie takiej elektrowni mogą korzystać z prądu na własne potrzeby, mogą jej nadwyżki także odsprzedać. Mała elektrownia słoneczna może zostać zbudowana przez każdego z nas. Energię pochodzącą z przydomowej elektrowni można wykorzystać na wiele sposobów tak, jak wykorzystujemy energię elektryczną dostarczaną nam z wielkich elektrowni. Może nam ona służyć do zasilania urządzeń, do oświetlania.

Energia słoneczna może nam służyć jeszcze przez tysiące lat. Jest czysta, a przede wszystkim dostępna za darmo. Cena ogniw fotowoltaicznych systematycznie spada, może więc warto zastanowić się, czy nie warto skorzystać z możliwości, które daje nam fotowoltaika.

Więcej na http://solisys.pl