Gabaryty ciętych detali

 

Wiele osób, które słyszały cokolwiek o metodzie cięcia stali wodą, sądzi, że przy pomocy tej metody, można ciąć tylko niewielkie detale. Otóż są oni w błędzie, bowiem metoda ta nie ogranicza się tylko do przedmiotów o niewielkich rozmiarach. Oczywiście rozmiar wyrobu ma znaczenie, lecz metodę można dostosować do konkretnego detalu, nawet o bardzo dużych rozmiarach. 

Jak duże detale można ciąć przy pomocy wody?

usługi cięcia wodąRozmiar ciętego detalu w zasadzie nie ma znaczenia, o ile mamy odpowiednie możliwości, by go przeciąć. Rozumie się przez to przede wszystkim posiadanie odpowiednio dużego stołu w przypadku elementów w postaci płyt i blach. Ważne jest, by detal był jednakowo podparty w każdym jego punkcie, bo tylko wtedy możemy prawidłowo go przeciąć, to znaczy pod jednakowym kątem na całej jego długości. W przeciwnym przypadku pomimo wykonania względnie prostego cięcia, przy dokładniejszych pomiarach może okazać się, że cięcie przeprowadzono nieprawidłowo. Wszystkie usługi cięcia wodą obejmują zarówno przygotowanie detalu do cięcia jak i samo cięcie. Wielu operatorów najpierw trasuje sobie linie cięcia na detalu, a dopiero później za pomocą elektronicznego sytemu naprowadzania, dokonuje cięcia przy użyciu wody. Takie postępowanie pozwala już na początku procesu skontrolować poprawność wyznaczenia linii cięcia i wielu przypadkach można wprowadzić jeszcze drobne korekty, które pozwolą uratować detal przed wyrzuceniem go na śmieci. Wszystkie te postępowania znane są doświadczonym i wykwalifikowanym operatorom tego typu maszyn.

Samo posiadanie wiedzy teoretycznej na temat cięcia wodą może okazać się niewystarczające do poprawnego przeprowadzania tego procesu. Każdy młody operator potrzebuje praktyki u doświadczonego operatora takiej maszyny.