Kurtyny przesuwne i ich konstrukcja

W miejscach gdzie występuje zmienne natężenie ruchu stosuje się zazwyczaj kurtyny przesuwne. Zazwyczaj są to otwory bram, gdzie odbywa się transport towarów. Kiedy intensywność ruchu się zwiększa odsłania się otwór. Przyspiesza się w ten sposób załadunek i przemieszczanie go w inną część np. magazynu. Gdy ruch maleje zasłona zostaje zamykana i kurtyna pełni rolę izolacyjną.

Zastosowanie kurtyn przesuwnych

kurtyny przesuwneWyszczególniamy następujące elementy, z których kurtyny przesuwne są zbudowane: szyna jezdna – najczęściej mocowana do ściany, uchwyt mocujący, wózek jezdny. Wszystkie wymienione składniki budowy są wykonane z ocynkowanej stali i występują w kilku wariantach nośności: pierwszy wariant – lekki do 90 kg, drugi – średni do 200 kg, trzeci – ciężki do 400 kg. Kurtyny przesuwne dzieli się na dwa typy: jednoczęściową i dwuczęściową. Pierwsza z wymienionych stosowania jest w sytuacji, gdy otwór umiejscowiony jest niesymetrycznie. Składa się na nią kurtyna paskowa, szyna jezdna i wózki w liczbie odpowiadającej ciężarowi kurtyny. Montuje się ją przed otworem bramowym oraz na ścianie. Takie umiejscowienie daje możliwość przesuwania całej zasłony na bok. Kurtyna dwuczęściowa może być rozsuwana lub przesuwna. Różnica polega na tym, że rozsuwana posiada dwie części otwierane w przeciwną stronę i obie zamontowane są na jednej szynie natomiast w przesuwnej obie części zawiesza się na osobnej szynie jezdnej. Zaletą zastosowania kurtyny dwuczęściowej przesuwnej jest możliwość dowolnego przemieszczania kurtyn w każdym kierunku. Zatem jedna część otworu równie dobrze może być zasłonięta.

Chociaż najpopularniejszym miejscem występowania kurtyn przesuwnych są hale i magazyny można je także spotkać w przemyśle spożywczym, ciągach technologicznych czy szlakach komunikacyjnych. Łatwy montaż oraz możliwość dopasowania zasłon do własnej przestrzeni przemysłowej wpływa na popularność zastosowania tego rodzaju kurtyn.