Nowoczesne rozminowanie działki

W naszej okolicy znajdował się były poligon wojskowy, i często można było natknąć się na niewybuchy na zwykłej przechadzce po lesie. Mimo wielokrotnego zgłaszania znalezienia takich niewybuchów, nigdy nie udało się miastu wyczyścić okolicznych terenów z pozostałości, i czasem owe materiały znajdowały się w najmniej odpowiednich miejscach, głównie na prywatnych działkach na terenie przylegającym do poligonu.

Profesjonalna firma saperska z doświadczeniem

usługi saperskiePodczas przygotowania gruntu do budowy domu, samemu natknąłem się na kilka takowych niewybuchów przypadkiem, i miałem na tyle szczęścia, iż nie doszło do żadnego wypadku. Jednak nie mogłem ich pozostawić na terenie działki, więc w celu zabezpieczenia i rozminowania terenu zaangażowałem doświadczoną firmę prowadzącą usługi saperskie. Jako że teren mojej działki był dość rozległy, pracownicy zdecydowali iż najlepszym i najszybszym wyjściem będzie użycie wozu inżynieryjnego z lemieszem do wyciągania niewybuchów z ziemi, oczywiście po uprzednim przeczesaniu terenu działki i oznaczeniu miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Samochód inżynieryjny był specjalnie wzmocniony, więc nawet te materiały które były zbyt niestabilne i detonowały się przy kontakcie z lemieszem nie mogły go nijak uszkodzić. Pozostałe wykopane niewybuchy zostały rozbrojone przez saperów lub przeznaczone do utylizacji na pobliskim poligonie.

Jednak samo przeczesanie działki samochodem było tylko częścią prac, bo po pierwszym wstępnym oczyszczeniu, saperzy ponownie sprawdzili teren bardzo dokładnie, znajdując jeszcze kilka niewybuchów niewykrytych podczas pierwszej kontroli. Te materiały które możliwe były do usunięcia rozbrojono i przeznaczono do utylizacji, a najbardziej niebezpieczne zostały zdetonowane na miejscu.