Spawanie MIG z rdzeniem topnikowym

Spawanie łukowe jest procesem spawalniczym, który służy do łączenia metalu z metalem za pomocą prądu elektrycznego w celu wytworzenia wystarczającej ilości ciepła do stopienia metalu, a stopione metale po ochłodzeniu skutkują wiązaniem metali.

Spawarki MIG dla początkujących

spawarka migomatJest to rodzaj spawania, w którym za pomocą zasilacza spawalniczego powstaje łuk elektryczny między metalowym sztyftem („elektroda”) a materiałem podstawowym do stopienia metali w punkcie styku. Spawacze łukowe mogą używać prądu stałego (prądu przemiennego) lub prądu przemiennego (prądu przemiennego) oraz elektrod zużywalnych lub niezużywalnych. Podczas spawania aluminium metodą MIG pożądanym trybem jest natryskiwanie. Należy w tym celu użyć narzędzia, jakim jest spawarka migomat. Proces ten polega na bardzo płynnym przenoszeniu kropelek stopionego metalu z końca elektrody do roztopionego jeziorka. Kropelki przecinające łuk mają mniejszą średnicę niż elektroda. Nie występuje zwarcie w przenoszeniu natrysku, a szybkość osadzania i wydajność są stosunkowo wysokie. Należy jednak pamiętać, że przenoszenie natrysku wymaga dużej ilości ciepła, tworząc dużą jeziorko spawalnicze o dobrej penetracji, które może być trudne do kontrolowania. Nie należy go stosować na materiałach cieńszych niż 14 Gauge. Inną metodą stosowaną do łączenia kawałków metalu jest lutowanie. Lutowanie jest metodą podobną do lutowania i spawania i wymaga stopienia metalu, aby można je było połączyć. W tej technice metal wypełniający topi się i przepływa do złącza, w którym należy wykonać połączenie.

Istnieje wiele materiałów, które można wykorzystać do wykonania metalu wypełniającego. Niektóre z nich obejmują nikiel, srebro, kobalt, miedź-fosfor, a nawet metale szlachetne. Temperatura topnienia tych metali jest wyższa w porównaniu do cyny, a zatem w procesie lutowania wymagana jest wysoka temperatura.