Wynagrodzenie krzywd przez sprawcę

Relacji sprawca – ofiara, nie można odmówić wyjątkowej intensywności. Często takie sprawy przedstawiają się wręcz dramatycznie i to nie tylko dla ofiary. Także sprawca cierpi, choć jest to cierpienie o zupełnie innym znaczeniu. Niemniej, to ofierze należy się jakaś gratyfikacja za jej cierpienie, poświęcenie i wszelkie straty.

Uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy

zadośćuczynienie za cierpienieW Polsce istnieje prawo które mówi, że nie wolno doprowadzać innych ludzi do cierpienia. Jeśli już ktoś to zrobi, powinien odpowiedzieć karnie, ale także z powództwa cywilnego. Sądy dość często zasądzają odszkodowania, jednak wciąż są to kwoty niewielkie i niewspółmierne do kwot w innych krajach. Poza tym, zadośćuczynienie za cierpienie może uzyskać osoba, która udowodni przed sądem swoje roszczenia. Pomocne przy tym mogą być diagnozy lekarskie, obdukcje itp. Jeśli ktoś stracił zdrowie ponieważ jeden ze współmałżonków katował drugiego całymi latami, wtedy taka ofiara może starać się o odszkodowanie finansowe. Poza tym, sprawca prawdopodobnie pójdzie do więzienia, jeśli oczywiście wina zostanie mu udowodniona. Jednak nie chodzi tutaj tylko o współmałżonków. Istnieje wiele zdarzeń, w których cierpią sąsiedzi, współpracownicy, czy inne osoby postronne, lub z dalszej rodziny. Można oczywiście unikać sprawcy, jeśli mieszka się gdzie indziej. Jednak przy kontaktach ze sprawcą zwykle dochodzi do eskalacji jego negatywnych zachowań. Wtedy z pomocą przychodzą służby, jeśli oczywiście zostaną poinformowane o zdarzeniach.

Wiele ofiar nie decyduje się informować służb o swoim cierpieniu. A, jest to błąd. Należy pamiętać, że jeśli nie powstrzymamy sprawcy, on nigdy nie zaprzestania swoich działań. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, trzeba swoją tzw. „gehennę” zgłosić tam, gdzie mogą nam pomóc.